För elever och föräldrar/vårdnadshavare

Bildtext saknas.

Kalendarium

Se terminens lektionstillfällen och andra viktiga datum.

Regler på skolan

Det finns regler på skolan som måste följas för allas trevnad!

Anmälan

Anmälan görs en gång per år. Läs mer och skicka in din anmälan här.

Sjukdom/frånvaro

Om eleven är sjuk eller behöver vara ledig, ber vi er maila respektive lärare så fort som möjligt.

Sociala medier

Vi har även en Facebook-grupp som vi rekommenderar att ni går med i. Här kan ni ställa frågor, tipsa om aktiviteter, söka samåkningspartner och få snabb information från huvudläraren.

Tips

Tips för vårdnadshavare hur man kan underlätta för flerspråkiga barn.

Verksamhetsberättelser

Tidigare års verksamhetsberättelser finns att hämta hem och läsa.