Kontakt
Svenska skolan japan

Hitta till Svenska skolan

Adressen till skolan är:

Tokyo International School

2-13-6 Minami Azabu, Minato-ku

Tokyo 106-0047

Tel: 81-3-5484-1160

Jobba hos Svenska Skolan i Tokyo!

Vill du jobba som assistent eller lärare på Svenska skolan i

Tokyo, eller kan du ställa upp som vikarie ibland?

Tycker du om att arbeta med barn och utbildning och vill vara med bidra till en fortsatt bra svenskundervisning i Tokyo? Vi söker både lärare och assistenter. Arbetet är 2 timmar/vecka och går att kombinera med studier eller annat arbete.

Obs! Svenska Skolan  i Tokyo kan EJ sponsra med visum.

Intresserade ombedes skicka mejl till Svenska Skolan Tokyo

*PDF-läsare krävs och kan laddas ner här

Styrelsen

Ordförande

Martin Koos 

Kassör

Jesper Edman

Sekreterare

Gunilla Chailloux

Huvudlärare

Louise Gunnestrand
Föräldrarepresentanter

Hans Kunkell


Adam Andersson
Lärare/HandledareÅrskurs 1-6Grupp 1

Louise Gunnestrand

Grupp 2

Gunilla Chailloux

Grupp 3

Maria HolmbergÅrskurs 6-9Sofia Distans

Camilla Palm
Valberedningen

Camilla PalmKristin Rosenberg

Webmaster

Hans Kunkell

svenskundervisning i tokyo

Aktuellt


-------------


Skolstart HT2020
9 september

 

-------------

 

Ett tips till er föräldrar!

Boken "I Love Svenska" är en ny bok full med information och tips på hur man kan hjälpa flerspråkiga barn med svenskan i utlandet.

Läs mer om boken här

 

Copyright Svenska Skolan Tokyo © All Rights Reserved