Svenska Skolan Tokyo
svenskundervisning i tokyo
tokyo view
tokyo shopping

Svenska Skolföreningen i Tokyo undervisar elever från fyllda 6 år till årskurs 9 i svenska språket. Undervisningen sker på onsdagar vid TIS, Tokyo International School i Minami-Azabu.

 

OBS! Intag för de allra yngsta eleverna sker på höstterminen det år man fyller 6 år.

 

Föräldrar med elever på skolan blir automatiskt medlemmar i skolföreningen och vi önskar att med er hjälp kunna bedriva en verksamhet som alla är nöjda med. Vi välkomnar varmt ett aktivt deltagande i föreningen.

 

Anmälningsblankett i PDF-format* skickas till

sekreterare@svenskaskolantokyo.org

 

Ladda ner blanketten och öppna den i Acrobat Reader om du ej kan fylla i den från din webbläsare. Du kan även fylla i den och spara en icke underskriven kopia till nästa termin, så att man slipper fylla i den på nytt.

Terminsavgiften för elev med nordisk nationalitet, för låg och mellanstadiet är ¥30,000

Terminsavgiften för elev utan nordisk nationalitet och för högstadiet är ¥37,000

 

Anmälningsblankett

 

 

OBS! Sista anmälnings- och startdatum för nya elever för Vårterminen, är den 21 Mars och för Höstterminen den 15 Oktober. Full terminsavgift gäller oavsett sent startdatum för eleven. Terminsavgiften skall vara inbetald senast efter 5:e lektionstillfället för den terminen det gäller. Detta betalas per faktura som kassören skickar ut till er.


Nytt för i år (HT20) är att anmälan görs läsårsvis medan betalning sker terminsvis. Vänliga meddela i god tid om eleven ej avser fortsätta vårterminen.

 

Alla elever börjar kl 16.45 och slutar 18.45 och rasten infaller 17.50-18.10 (se rastvaktschema). Vid frånvaro är det viktigt att meddela respektive lärare.

 

* PDF-läsare kan laddas ner här.

 

 

 

 

 

Välkommen till Svenska Skolan i Tokyo!

Aktuellt


-------------


Skolstart HT2020
9 september

 

-------------

 

Ett tips till er föräldrar!

Boken "I Love Svenska" är en ny bok full med information och tips på hur man kan hjälpa flerspråkiga barn med svenskan i utlandet.

Läs mer om boken här

 

Copyright Svenska Skolan Tokyo © All Rights Reserved