Information
Svenska skolan japan

Kalendarium

29 Augusti: Skolstart

HT2018

Augusti:

29

September:

5, 12, 19, 26

Oktober:

3, 10, 17, 24, 31

November:

7, 14, 21, 28

December:

5, 12

Skolavslutning:

12 - På TIS

Rastvaktsschema HT 2018

Augusti

29. Lärarassistenter

 

September

5. Wik Aya & Rosenberg Kristin

12. Grönborg-Sato Hitomi & Lindner Mikael

19. Edman Jesper & Knagenhielm-Karlsson Ulrika

26. Råberg Magnus & Johansson Hiromi

 

Oktober

3. Andersson Adam & Harkess Linn

10. Kunkell Naoko & Koos Martin

17. Johansson Patrik & Labuda Gordana

24. Krook Martin & Matsumoto Junichi

31. Nordling Viktor & Palmquist Therese

 

November

7. Lindell Mattias & Stillman Jonas

14. Rhedin Johan & Strömberg Tony

21. Honkanen Teija & Wik Jonatan

28. Bellass David & Åhlund Elin

 

December

5. Palm Camilla & Leiram Lars

12. Skolavslutning (TIS)

svenskundervisning i tokyo

Aktuellt

 

Vi söker en ny huvudlärare/lärare till VT2019

Kontakta oss för mer info

 

-------------

 

Ett tips till er föräldrar!

Boken "I Love Svenska" är en ny bok full med information och tips på hur man kan hjälpa flerspråkiga barn med svenskan i utlandet.

Läs mer om boken här

 

Ni föräldrar fungerar som rastvakter en el. två gånger under terminen. Rasten infaller 17.50-18.10 om

inget annat meddelas er. Var aktiva med barnen under rasten. Vi ska jobba tillsammans for att alla

barn pratar svenska på rasten då rasten är en del av vår pedagogiska verksamhet. Förutom föräldrar

kommer en assistent från svenska skolan finnas på skolgården under rasttiden för att hålla i någon

lek.

 

- Inget snacks får ätas i klassrummen. Förtäring av mat och dryck är tillåtet i uppehållsrummet som finns utanför klassrummen.

 

- På rasten stannar eleverna antingen i klassrummet eller går lugnt till gymnastiksalen. Inget spring i övriga utrymmen på skolan.

 

- Som vanligt vill vi att mobiler och spel stannar i väskan under hela skoltiden även under rasten.

 

- Vi är tacksamma om du som rastvakt hjälper oss att se till att alla barn har det bra på rasten och att

reglerna efterföljs.

 

- Eleverna får EJ lämna skolområdet utan en vuxens uppsyn.

 

Om ni inte kan de rasttider ni tilldelats byt i första hand inbördes och meddela sekreterare hur ni bytt. Om ni behöver hjälp att fixa ersättare så hjälper sekreteraren till:

sekreterare@svenskaskolantokyo.org

Copyright Svenska Skolan Tokyo © All Rights Reserved