Sofia Distans

I årskurserna 6-9 samarbetar vi med Sofia Distans i Stockholm. Kommunikationen mellan lärare i Sverige och elev sker via den datorbaserade lärplattformen Canvas. Undervisningen följer grundskolans kursplaner och betygskriterier och eleverna får betyg i åk 6-9. Eleverna följer tydliga arbetsplaner som ger eleverna frihet och ansvar att planera sina studier. Obs! Svenska Skolan Tokyo tillhandahåller EJ med datorer. Det får eleven själv stå för.

Eleverna kan välja att läsa på distans redan från årskurs 6. Det finns från årskurs 7 möjlighet att välja svenska 2 som är mer anpassat för elever med svenska som andraspråk.

Till Sofia Distans måste man själv anmäla sig och materialet skickas då hem till eleven.

Blanketter, bilagor och information finns på:

http://www.sofiadistans.nu/anmalan/

Handledaren finns på plats på skolan för att hjälpa och stödja eleverna i deras arbete samt att strukturera studierna. Men eleven ansvarar själv för sina egna studier och att inlämningsuppgifter görs i tid inför bedömning. Eleven vänder sig också till sin klassföreståndare på Sofia Distans med eventuella allmänna frågor dvs icke ämnes specifika. Klassföreståndaren på Sofia Distans har som ansvar, utöver att besvara elevens frågor, även att bedöma elevernas uppgifter utifrån mål och betygskriterier. De sänder ut omdömen och tar kontakt med elev eller målsman vid behov.

För att skolmaterial ska hinna fram till skolstart vill vi att anmälan till Sofia Distans bör göras senast den 1 juni.

Handledare är Camilla Palm.

Om du har barn som vill börja hos oss eller om du har några frågor, kontakta oss.