Personal

Anna Lindberg Larsson Camilla Palm Gunilla Chailloux Linda Gustavsson Louise Gunnestrand Maria Holmberg

Lärare/handledare

Grupp Lärare
Grupp 1 Louise Gunnestrand
Grupp 2 Gunilla Chailloux
Grupp 3 Maria Holmberg
Sofia Distans Camilla Palm
Assistent Anna Lindberg Larsson
Assistent Linda Gustavsson

Jobba på skolan

Vill du jobba på skolan som lärare eller handledare?

Skolföreningens styrelse

Grupp Lärare
Ordförande Martin Koos
Kassör Jesper Edman
Sekreterare Gunilla Chailloux
Huvudlärare Louise Gunnestrand
Föräldrarepresentant Adam Andersson
Föräldrarepresentant Hans Kunkell
Valberedning Camilla Palm
Valberedning Kristin Rosenberg
Webmaster Hans Kunkell