Årskurs 1-6

Svenska Skolan i Tokyo erbjuder kompletterande undervisning i svenska för barn där svenskan är ett levande språk i hemmet. Vår undervisning följer skolverkets styrdokument: “Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet".

Undervisningen inriktar sig på att upprätthålla och utveckla barnens kunskaper i svenska språket, svenskt samhälle och svensk kultur.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

Eleverna är indelade i grupper utefter ålder och språknivå.

Vi strävar efter att ha en lärare och en assistent i varje klassrum. Hög personaltäthet är viktigt för att på bästa sätt kunna handleda våra elever under lektionstiden.

Förutom att vi jobbar med fristående språkövningar av olika slag jobbar vi också med det svenska språket utifrån ett på skolan gemensamt tema. De senaste åren har temat varit ”En läsande klass”, svensk geografi, kända svenska personer, svensk historia. Läsåret 19/20 var temat Olympiska Spelen eftersom Tokyo skulle hålla sommar-OS 2020. Läsåret 20/21 är temat "Sverige från norr till söder".

I grupp 1 där vi jobbar med bokstäver och ord som ska bli till meningar läggs största fokus på läs- och skrivinlärning och temat blir sekundärt. I grupp två och tre lägger vi mer fokus på själva temat.

Om du har barn som vill börja hos oss eller om du har några frågor, kontakta oss.

Pyssel i de lägre årskurserna