Lagstadium

Låg- och mellanstadium (årskurs 1-6)

För barn som har svenska som ett levande språk tillhandahåller svenska skolan i Tokyo kompletterande svenskundervisning en gång i veckan på Tokyo International School. Vi följer Skolverkets läroplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och arbetar med svenska läromedel. Undervisningen inriktar sig på att motivera barnen och också att skapa en härlig och kul gemenskap tillsammans med klasskompisarna.

Genom undervisningen i ämnet svenska i den kompletterande utbildningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige utifrån jämförelser med förhållanden i andra länder.

Skolan är indelad i tre grupper, och eleverna delas in i grupp beroende på språknivå. Utöver en lärare i varje grupp finns även assistenter till hands vid varje lektionstillfälle.

Utöver lektioner varje vecka anordnar skolan även aktiviteter som Luciatåg och vår- och höstutflykter.

För att delta i den kompletterande undervisningen i svenska vid Svenska Skolan för årskurs 1-6 krävs:

  • att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs. att eleven dagligen pratar svenska hemma,

  • att eleven för sin ålder har grundläggande kunskaper i svenska språket, och

  • ett aktivt föräldraengagemang i Svenska Skolan.

För att erhålla statsbidrag krävs vidare enligt SSfS att minst en förälder är svensk medborgare. Om detta ej uppfylls debiteras högre tariff.

Intag för de yngsta eleverna, sker under höstterminen det år de fyller 6 år.

Undervisningen sker på onsdagkvällar vid Tokyo International School (TIS) i Minami-Azabu. Karta