Arbeta på skolan

Vill du jobba som lärare eller assistent på Svenska Skolan i Tokyo, eller kan du ställa upp som vikarie ibland?

Tycker du om att arbeta med barn och utbildning och vill vara med bidra till en fortsatt bra svenskundervisning i Tokyo? Vi söker både lärare och assistenter. Arbetet är 2 timmar/vecka och går att kombinera med studier eller annat arbete.

Obs! Svenska Skolan i Tokyo kan EJ sponsra med visum.

Intresserade ombedes skicka mejl till Svenska Skolan Tokyo.