Regler

Rasten infaller 17.50-18.10 om inget annat meddelas er. Vi ska jobba tillsammans för att alla barn pratar svenska på rasten då rasten är en del av vår pedagogiska verksamhet. En assistent från Svenska Skolan finns på skolgården under rasttiden för att hålla i någon lek.

  • Förtäring av mat och dryck är tillåtet i klassrummen samt uppehållsrummet som finns utanför klassrummen.
  • På rasten stannar eleverna antingen i klassrummet eller går lugnt till gymnastiksalen. Inget spring i övriga utrymmen på skolan.
  • Som vanligt vill vi att mobiler och spel stannar i väskan under hela skoltiden och även under rasten.
  • Mat som innehåller nötter får ej tas med in på skolans område.
  • Eleverna får EJ lämna skolområdet utan en vuxens tillsyn.