Anmälan

Anmälningsförfarande

Öppna anmälningsformuläret

Anmälan görs läsårsvis medan betalning sker terminsvis. Vänliga meddela i god tid om eleven ej avser fortsätta vårterminen.

När ska man anmäla?

För att kunna garantera plats skall anmälan göras minst en (1) månad före skolstart, dvs 1:a augusti inför höstterminen och den 15 december inför vårterminen. Vid sen anmälan kan eleven börja i skolan i mån av plats. Eventuellt får man då ordna läroböckerna på egen hand.

Observera att full terminsavgift gäller oavsett startdatum för eleven.

Betalning och avgifter

Faktura skickas ut av kassören till målsmans e-postadress.

Terminsavgiften för elev med nordisk nationalitet, för låg och mellanstadiet är ¥35,000.

Terminsavgiften för elev utan nordisk nationalitet och för högstadiet/ Sofia Distans är ¥37,000.