Anmälan

Anmälningsförfarande

För att delta i den kompletterande undervisningen i svenska vid Svenska Skolan krävs:

  • att svenska är ett levande språk i hemmet, dvs. att eleven dagligen pratar svenska hemma,

  • att eleven för sin ålder har grundläggande kunskaper i svenska språket, och

  • ett aktivt föräldraengagemang i Svenska Skolan.

För att erhålla statsbidrag krävs vidare enligt SSfS att minst en förälder är svensk medborgare. Om detta ej uppfylls debiteras högre tariff.

Intag för de yngsta eleverna sker under höstterminen det år de fyller 6 år.

Tidigare använd blankett har ersatts av ett formulär.

Öppna anmälningsformuläret

Nytt för i år (HT20) är att anmälan görs läsårsvis medan betalning sker terminsvis. Vänliga meddela i god tid om eleven ej avser fortsätta vårterminen.

När ska man anmäla?

För att kunna garantera plats skall anmälan göras minst en (1) månad före skolstart, dvs 1:a augusti inför höstterminen. Vid sen anmälan kan eleven börja i skolan i mån av plats. Eventuellt får man då ordna läroböckerna på egen hand.

Observera att full terminsavgift gäller oavsett startdatum för eleven.

Betalning och avgifter

Faktura skickas ut av kassören till målsmans e-postadress.

Terminsavgiften för elev med nordisk nationalitet, för låg och mellanstadiet är ¥30,000.

Terminsavgiften för elev utan nordisk nationalitet och för högstadiet/ Sofia Distans är ¥37,000.