Välkommen till Svenska Skolan i Tokyo

Svenska Skolan Tokyo
Blue Engagement Essentials Blog Banner2.png

Vad är Svenska Skolan i Tokyo?

Svenska Skolföreningen i Tokyo undervisar ca 30 elever om året i årskurs 1-9 i svenska språket. Därutöver erbjuder vi även en förberedande klass i svenska samt handledning för Sofia Distans-elever. Undervisningen sker på onsdagskvällar på Tokyo International School (TIS) i Minami-Azabu. Skolan drivs som en icke vinstdrivande förening av engagerade föräldrar och vårdnadshavare som är medlemmar i föreningen. Vårt fokus är att ge eleverna kunskaper i svenska språket och traditioner i en trygg och fin gemenskap i klassrummet. Undervisningen följer den svenska skolplanen och utöver lektioner organiserar vi också aktiviteter under läsåret, såsom picknick och luciatåg

Anmälan

Vi tar nu emot anmälningar för höstterminen 2022. För frågor och anmälan till skolan kontakta oss på epost: sekreterare@svenskaskolantokyo.org.

Föräldrar med elever på skolan blir automatiskt medlemmar i skolföreningen och vi önskar att med er hjälp kunna bedriva en verksamhet som alla är nöjda med. Vi välkomnar varmt ett aktivt deltagande i föreningen.

Klicka här för att göra anmälan.

Särskilda rutiner för undervisningen under pandemin

Dessa rutiner gäller:

  • Hälsokortet ska vara ifyllt
  • Eleverna ska lämnas och hämtas vid träporten
  • Händerna ska tvättas regelbundet
  • Ansiktsmask ska bäras

Vi kommer att vädra klassrummen och påminna barnen om att hålla avstånd.