Svenska Skolan Tokyo

Välkommen till Svenska Skolan i Tokyo!

Svenska Skolföreningen i Tokyo undervisar elever från fyllda 6 år till årskurs 9 i svenska språket. Undervisningen sker på onsdagar vid TIS, Tokyo International School i Minami-Azabu.

 

OBS! Intag för de allra yngsta eleverna sker på höstterminen det år man fyller 6 år.

 

Föräldrar med elever på skolan blir automatiskt medlemmar i skolföreningen och vi önskar att med er hjälp kunna bedriva en verksamhet som alla ar nöjda med. Vi välkomnar varmt ett aktivt deltagande i föreningen.

 

Anmälningsblankett i PDF-format* skickas till

sekreterare@svenskaskolantokyo.org

 

Ladda ner blanketten och öppna den i Acrobat Reader om du ej kan fylla i den från din webbläsare. Du kan även fylla i den och spara en icke underskriven kopia till nästa termin, så att man slipper fylla i den på nytt.

 

Anmälningsblankett

 

 

OBS! Sista anmälnings- och startdatum för Vårterminen är den 21 Mars och för Höstterminen den 17 Oktober. Full terminsavgift gäller oavsett sent startdatum för eleven. Terminsavgiften skall vara inbetald senast efter 5:e lektionstillfället för den terminen det gäller.

 

Alla elever börjar kl 16.45 och slutar 18.45 och rasten infaller 17.50-18.10 (se rastvaktschema). Vid frånvaro är det viktigt att meddela respektive lärare.

 

* PDF-läsare kan laddas ner här.

 

 

 

 

 

svenskundervisning i tokyo

Aktuellt

 

Vi söker en ny huvudlärare/lärare till VT2019

Kontakta oss för mer info

 

-------------

 

Ett tips till er föräldrar!

Boken "I Love Svenska" är en ny bok full med information och tips på hur man kan hjälpa flerspråkiga barn med svenskan i utlandet.

Läs mer om boken här

 

tokyo shopping
tokyo view

Copyright Svenska Skolan Tokyo © All Rights Reserved