Välkommen till Svenska Skolan i Tokyo

Svenska Skolan Tokyo
Blue Engagement Essentials Blog Banner2.png

Vad är Svenska Skolan i Tokyo?

Svenska Skolföreningen i Tokyo undervisar elever i årskurs 1-9 i svenska språket. Därutöver erbjuder vi även en förberedande klass i svenska samt handledning för Sofia Distans-elever. Undervisningen sker på onsdagkvällar på Tokyo International School (TIS) i Minami-Azabu. Skolan drivs som en icke vinstdrivande förening av engagerade föräldrar.

Anmälan

Sista dagen för anmälan för VT 2022 är den 15 december 2021.

För frågor kontakta oss på epost: sekreterare@svenskaskolantokyo.org.

Föräldrar med elever på skolan blir automatiskt medlemmar i skolföreningen och vi önskar att med er hjälp kunna bedriva en verksamhet som alla är nöjda med. Vi välkomnar varmt ett aktivt deltagande i föreningen.

Klicka här för att göra anmälan.

Särskilda rutiner för undervisningen under pandemin

Dessa rutiner gäller:

  • Hälsokortet ska vara ifyllt
  • Eleverna ska lämnas och hämtas vid träporten
  • Händerna ska tvättas regelbundet
  • Ansiktsmask ska bäras

Vi kommer att vädra klassrummen och påminna barnen om att hålla avstånd.