Välkommen till Svenska Skolan i Tokyo

0_logo.png 1_lucia.jpg 5_roppongihills.jpg 7_picnic2020.jpg 8_koinobori.jpg

Vad är Svenska Skolan i Tokyo?

Svenska Skolföreningen i Tokyo undervisar elever i årskurs 1-9 i svenska språket. Undervisningen sker på onsdagkvällar på Tokyo International School (TIS) i Minami-Azabu. Skolan drivs som en icke vinstdrivande förening av engagerade föräldrar! Vill du veta mer om skolan?

Särskilda rutiner för undervisningen under pandemin

Dessa rutiner gäller:

  • Hälsokortet ska vara ifyllt
  • Eleverna ska lämnas och hämtas vid träporten
  • Händerna ska tvättas regelbundet
  • Ansiktsmask ska bäras

Vi kommer att vädra klassrummen och påminna barnen om att hålla avstånd.

Anmälan

Anmälan av elev till skolan bör göras senast en månad före skolstart för att plats skall kunna garanteras. Därefter får eleven börja i mån av plats och får eventuellt ordna läroböckerna på egen hand.

Klicka här för att göra anmälan

Jobba på skolan

Vill du jobba som lärare eller assistent på Svenska Skolan i Tokyo, eller kan du ställa upp som vikarie ibland?

Tycker du om att arbeta med barn och utbildning och vill vara med bidra till en fortsatt bra svenskundervisning i Tokyo? Vi söker både lärare och assistenter. Arbetet är 2 timmar/vecka och går att kombinera med studier eller annat arbete.

Läs mer om jobb på skolan